Fakta om alkoholforbruget i Danmark

I 2016 blev der i Danmark solgt samlet: 354 mio. liter øl, 151 mio. liter vin, 20 mio. liter spiritus og 6 mio. liter alkoholsodavand

Fakta om alkoholforbruget i Danmark

Hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark

 • Ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler (højrisikogrænsen)
 • Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred
 • Ca. 147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling

Hvor mange mænd i forhold til kvinder har alkoholproblemer

 • Næsten hver femte danske mand, 19,4%, viser tegn på alkoholproblemer
 • For danske kvinder viser 8,4% tegn på alkoholproblemer

Hvilke sundhedsproblemer relaterer sig til alkohol

 • 5,6% af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug. Det svarer til over 2900 dødsfald om året
 • Blandt 45-54-årige mænd skyldes 30 procent af alle dødsfald alkohol
 • 212.000 ekstra besøg til almen praktiserende læger
 • Hvert år sker 29.000 hospitalsindlæggelser og 9.300 indlæggelser på psykiatriske afdelinger 
 • 35.000 ekstra ambulante hospitalsbesøg på somatiske afdelinger hvert år 
 • 53.000 ambulante hospitalsbesøg på psykiatriske afdelinger hvert år 
 • Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarm sygdomme, lungesygdomme og leverlidelser,
 • Der er årligt over 400.000 ekstra sygedage blandt de, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler
 • Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre