Ambulant behandling ved misbrug og af kokain

Fleksibel anonym misbrugsbehandling

Fleksibel misbrugsbehandling ved misbrug af kokain i København

Anonym misbrugsbehandling ved kokainmisbrug. Du kan komme i behandlingen om dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender, eller vi kommer til dig, da vi også tilbyder behandling i eget hjem. Du kan læse mere om behandling i eget hjem her.

Ambulant misbrugsbehandling ved misbrug af kokain, målrettes selve afhængigheden. I første fase er målet at få stoppet selve brugen af kokain.

Når målet i første fase er opnået, kan klienten begynde at arbejde med de centrale elementer i en professionel ambulant misbrugsbehandling.

I anden fase handler det om forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved afhængighed af kokain.

Til forskel fra misbrug af alkohol, eller andre afhængighedsskabende rusmidler, er det de færreste i misbrug af kokain, der bruger kokain dagligt.

I begyndelsen af misbruget går der ofte uger mellem hver periode med brug af kokain. Mange der har et misbrug af kokain, har derfor ofte svært ved at indse, at der er tale om en decideret afhængighed af kokain.

Men mange vil hurtigt opleve negative konsekvenser ved misbruget, da afhængigheden meget hurtigt tager overhånd, og for langt de fleste, kommer misbruget helt ud af kontrol i løbet af kort tid.

Herunder nogle af de negative konsekvenser misbrug af kokain kan medføre.

Helbredsskader, psykiatriske følgetilstande, sociale konsekvenser, økonomiske konsekvenser, psykose, depression, ødelæggelse af etiske værdier, paranoia.

Lige efter methamfetamin, er kokain det stof der skaber den største psykiske afhængighed af alle stoffer. Læs mere om psykisk og fysisk afhængighed her.

Kokain stimulerer det centrale nydelsescentre i hjernen og forårsager ekstremt forøget eufori, og dermed også hurtig tilvænning til stoffet.

Tolerance over for kokain udvikles hurtigt – stofmisbrugeren oplever snart at han/hun ikke kan opnå det samme euforiske højdepunkt som vedkommende oplevede tidligere fra den samme mængde kokain. Du kan læse mere om de 4 faser i afhængighed her.

Man bliver hurtigt fanget i en ond spiral, der bare kræver mere og mere stof, og det er meget svært selv at bryde afhængigheden, der ofte føre til en dyb personlig deroute.

Du bør derfor søge professionel behandling til din afhængighed af kokain. Kontakt os på 51 95 33 33, så finder vi sammen en løsning.

Test dit forbrug. Testen er online, anonym og består af kun 13 spørgsmål.