);

Alkoholbehandling og anden anonym misbrugsbehandling i København, Nordsjælland og Falster

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Medicinmisbrug og afhængighed af medicin

Behandling af medicinmisbrug og afhængighed af medicin

Anonym behandling ved misbrug og afhængighed af medicinMisbrugsbehandling ved medicinmisbrug. Medicin som indeholder benzodiazepiner bruges ofte til behandling af angsttilstande og søvnforstyrrelse.

Benzodiazepin er et af de mest afhængighedsskabende medikamenter, der findes på markedet.

Som hovedregel bør benzodiazepiner ikke indtages i mere end 2 til 4 uger. Bruger du regelmæssigt medicin som indholder benzodiazepin, og er i tvivl, så tal med din læge om det.

Hvis behandlingen har stået på i mere end 2 til 4 uger, kan der ved pludseligt ophør opstå symptomer på abstinens i form af angst, lys- og støjoverfølsomhed og muskelsmerter. Du kan læse mere her.

Hvad er medicinmisbrug

Medicinmisbrug er, når der indtages større doser end lægen har anbefalet. I stedet for tre tabletter dagligt, indtages måske to eller flere tabletter på én gang. Misbrug kan også handle om, at medicin, der er udskrevet til et formål, bruges til et andent formål, nemlig til at opnå en form for rusvirkning.

Når dosis øges for at opnå samme effekt som tidligere, betyder det at man udvikler tolerance for medicinen. Dette gælder også, når der er tale om morfinpræparater eller morfinlignende præparater. 

Overskrider du ofte lægens anvisning af dosis, og har ikke nok medicin til at dække dit forbrug. Så skal du tage en samtale med din læge, da du muligvis er ved at udvikle tolerance til medicinen.

Ofte vil den, der er i misbrug, forsøge at presse lægen til at skrive flere tabletter ud. Hvis dette ikke lykkes, forsøger man måske at skaffe tabletterne illegalt. Dette kan ske via udenlandske hjemmesider eller man forsøger at købe medicin på andre ulovlige måder. En sådan adfærd er et klart advarselssignal på medicinmisbrug og afhængighed.

Udvikling af afhængighed til medicin

Morfinpræparater bliver ofte ordineret som behandling mod svære kroniske smerter. Udvikling af afhængighed af morfin, sker på samme måde som udvikling af afhængighed af benzodiazepiner.

Man bliver mere og mere tolerant over for virkningen af medicinen. Dosis øges over tid, da effekten af medicinen aftager, og det er meget svært at nedtrappe, og komme tilbage til den ordinerede dosis.

Beslutningen om at følge lægens anvisning og holde igen med medicinen, bliver igen og igen tilsidesat, når trangen melder sig. I den proces vil der ofte opstå en indre konflikt, som er en del af afhængigheden. Læs mere om psykologiske forsvarsmekanismer ved afhængighed her.   

Mange patienter der bruger morfin, oplever udover smertelindring, også en rus-virkning. Mange der er i behandling med morfin eller lignede præparater, vil opleve denne rusvirkning som særdeles behagelig.

I perioder med personlige eller sociale problemer, kan ønsket om at “drukne sine problemer” blive særlig stort og attraktivt. I disse situationer skal man være særlig påpasselig med at følge lægens anvisning, og læse indlægssedlen omhyggelig, for ikke at udvikle afhængighed af medicinen.

Hvis forbruget af medicin begynder at eskalere, opstår der efterhånden en udtalt trang til at tage mere morfin eller anden afhængighedsskabende medicin. Mange vil i denne proces begynde at prioritere forbruget af medicinen højere end sociale tiltag, måltider, personlig hygiejne etc.

Denne nedprioritering af personlige relationer og normale gøremål, er ofte et udtryk for, at afhængigheden er fuldt etableret, og udgør et stort rødt flag i forhold til forsat brug af det afhængigheds-skabende medikament. Du kan læse meget mere om afhængighed af medicin her.