Anonym alkoholbehandling i København

Misbrug af alkohol går ikke over af sig selv – uanset hvor meget man håber det. Alkoholmisbrug kræver professionel hjælp og alkoholbehandling

Alkoholmisbrug kan udløse en række alvorlige og livstruende negative konsekvenser

Men der er ingen dokumentation for at alkoholmisbrug udløses af sociale problemer i sig selv.

Der er heller ingen dokumentation for at socialt arbejde alene kan hjælpe mennesker med misbrug af alkohol.

Men der er ingen tvivl om at en professionel alkoholbehandling kan hjælpen mennesker i misbrug ud af deres sociale, økonomiske eller helbredmæssige problemer.

Bliver misbruget af alkohol først adresseret og stoppet, vil mange af de underlæggende problemer begynde at løse sig selv.  

Det er vigtigt at alkoholbehandlingen målrettes selve afhængigheden af alkohol - og klienten begynder herefter at arbejdet med alle de centrale elementer i en professionel misbrugsbehandling.

Disse elementer er, forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved misbrug og afhængighed af alkohol.

Vi tilbyder anonym alkoholbehandling i København og behandling af alkoholmisbrug i eget hjem.

Ønsker du flere oplysninger om anonym alkoholbehandling er du meget velkommen til at ringe på +45 51 95 33 33, alle dage.

Her kan du læse mere om anonym alkoholbehandlingen